DẦU ĐỘNG CƠ


Dầu động cơ Europa 1 của Tập đoàn Atlantic Grease & Lubricants được sản xuất tại các tiểu vương quốc Arập thống nhất (U.A.E) đang được Phân phối tại thị trường Việt Nam:

STT

TÊN SẢN PHẨM

TIÊU CHUẨN

QUY CÁCH

1

EUROPA 1 FULLY SYNTHETIC
Dầu động cơ cao cấp

5W30 SN/CJ-4

Thùng (4L x 6)

2

EUROPA 1 DIESEL ENGINE OIL
(Dầu động cơ Diesel)

15W40 CF/CF4/CI4/CJ4
20W50 CF/CF4/CI4/CJ4

Xô 18L, Phuy 209L

3

EUROPA 1 MINERAL
(Gốc khoáng, động cơ xăng)

10W40 CF

Thùng (4L x 6), Xô 18L, Phuy 209L

4

EUROPA 1 MOTOR 4T MA2 (Xe số)

10W40SM

Thùng (0.8L x 12)

5

EUROPA 1 MOTOR 4T MB (Xe ga)

Thùng (0.8L x 12)


CHỨNG NHẬN

CHÍNH SÁCH

ĐẠI LÝ

WebSite