dầu cầu hộp số


Dầu Cầu – Hộp số Europa 1 của Tập đoàn Atlantic Grease & Lubricants được sản xuất tại các tiểu vương quốc Arập thống nhất (U.A.E) đang được Phân phối tại thị trường Việt Nam:

STT

TÊN SẢN PHẨM

TIÊU CHUẨN

QUY CÁCH

1

EUROPA 1 GEAR
(Dầu cầu - hộp số )

 GL4 - 90

Phuy 209L

2

Xô 18L

3

GL5 - 140

Phuy 209L

4

Xô 18L

5

GL4 - EP 80W/90

Phuy 209L

6

GL5 - EP 85W/140

Phuy 209LCHỨNG NHẬN

CHÍNH SÁCH

ĐẠI LÝ

WebSite