DẦU THỦY LỰC


Dầu Thủy Lực Europa 1 của Tập đoàn Atlantic Grease & Lubricants được sản xuất tại các tiểu vương quốc Arập thống nhất (U.A.E) đang được Phân phối tại thị trường Việt Nam:

STT

TÊN SẢN PHẨM

TIÊU CHUẨN

QUY CÁCH

1

EUROPA 1 HYDRAULIC OIL
(Dầu thủy lực cao cấp)

AW32

Phuy 209L

2

AW46

Phuy 209L

3

Xô 18L

4

AW68

Phuy 209L

5

Xô 18L

6

AWs32

Phuy 209L

7

Xô 18LCHỨNG NHẬN

CHÍNH SÁCH

ĐẠI LÝ

WebSite